Lis Watkins
Lis Watkins (Londres)

Vive en Londres e traballa paisaxismo, ilustración de viaxes e realiza talleres por toda Europa. Entre 2019 e 2022 foi profesora convidada na Universidade Metropolitana de Londres, onde impartiu talleres de Debuxo Urbano a estudantes da Facultade de Deseño de Interiores.

Participou no proxecto Sketch Tour Portugal para Turismo de Portugal, creando un cartafol de debuxos de distintas localizacións de Lisboa. Na pasada edición do "Rendez-vous du Carné de Voyage" de Clermont-Ferrand, foi nomeada para o "Prix du Carné de Voyage International" polo seu libro "London Greens".


https://www.liswatkins.com