MeliMolita
MeliMolita (Venezuela)

Desenvolve a súa actividade artística ao redor da ilustración e a animación audiovisual, e nela destacan os mapas debuxados para Camiño: a orixe (Cidade da Cultura) e a animación gañadora do Premio de Creación Audiovisual do Certame Xuventude Crea 2013. As súas pezas de animación participan nas exposicións Parque de Animagem (Parque Doa Lindu de Recife, Brasil) e Perspectives París, na galería Wagram, entre outras.


https://www.instagram.com/melimolita/