Mónica Urrutia
Mónica Urrutia (Barcelona)

Especialista en tendencias dixitais, creación de contidos audiovisuais e comunicación en redes... Imparte clases maxistrais en universidades, escolas profesionais e en varios programas de Barcelona Activa de la Diputación.

No ámbito privado, colabora con pemes na creación de plans de estratexia dixital para introducirse na Web 3.0. E plans de comunicación para redes sociais. 


https://www.monicaurrutia.com