Entrega do Premio Compostela Ilustrada 2022

Gañador: Xavier Krauel