A Cata Ilustrada

A Cata Ilustrada

Espazos

Unha vez catado o viño, a idea é xerar texturas con tintas de cores moi vibrantes e ilustrar un caderno de acordeón combinando a información da elaboración dese viño coa propia experiencia persoal, podendo xerar imaxes a partir dos nosos sentidos. Traballaremos conceptos de cor, textura e composición.

Maru Godas [+info]

Tinta de cores, tinta chinesa, viño e lápis de grafito.

Mércores, 12 de agosto de 2020

De 18:00 a 19:30 h.

Café Altamira
Rúa Ameas 9


Descripción

Neste taller plasmaremos unha ficha de cata no noso caderno, cos datos que nos facilitará a adega e as imaxes da botella e etiquetaxe. Por unha lado, relataremos e ilustraremos a información do viño, e por outro experimentaremos coas notas dos sabores e as sensacións das cores. Debuxaremos a botella, a súa etiqueta e os elementos de bodegón referentes ás notas de cata.