A Cata Ilustrada

A Cata Ilustrada

Maru Godas [+info]

Tinta de cores, tinta chinesa e lápis de grafito.

Sábado, 5 de novembro de 2022

De 09:00 a 12:00 h.

A Casa do Taberneiro [+info]
Rúa de San Pedro, 15


Descripción

A idea é xerar texturas con tintas de cores moi vibrantes e ilustrar un caderno combinando a información da elaboración dese viño coa propia experiencia persoal, podendo xerar imaxes a partir dos nosos sentidos. Traballaremos conceptos de cor, textura e composición.