Política de privacidade de compostelailustrada.com

Os termos en que compostelailustrada.com usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios/as cando se envía un contacto ou cando formalizan unha matrícula son os seguintes:

Compostela Ilustrada comprométense a protexer a confidencialidade dos datos que os usuarios/as envían a través de compostelailustrada.com. Cando solicitamos encher campos de información personal cos cais vostede pode ser identificado/a, facémolo asegurando que só se empregará esa información de acordo cos termos expresados neste documento.

Información que se recolle

No formulario de contacto só recollemos o seu nome, o seu enderezo de correo electrónico e o texto que vostede escriba no cadro «Mensaxe».

Na base de datos de matrículas recollemos a seguinte información, facilitada polos propios usuarios rexistrados/as: nome completo, DNI, correo electrónico e workshops nos que se inscribe. Todo elo, información necesaria tanto para a organización do evento Compostela Ilustrada, como para as actividades nas que se inscribe.

Uso da información recollida

A organización do evento Compostela Ilustrada usará esa información únicamente para o proceso de organización deste evento. Esa información nunca será facilitada a terceiras persoas sen o expreso consentemento de vostede, salvo que sexa requerida por un xuiz cunha orde xudicial.

Control da súa información personal

En calquera momento vostede pode restrinxir a recopilación e o uso da información que nos proporcionou a través dos nosos formularios. Para elo só ten que solicitalo enviando un correo electrónico a
info@compostelailustrada.com.